Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika druk

Pobierz

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS 5.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz z załącznikami: kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje wymagane do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,Zwrot kosztów za wyszkolenie pracownika młodocianego.. o dofinansowanie kosztÓw ksztaŁcenia mŁodocianego pracownika Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy, po zdaniu egzaminu zawodowego przez młodocianego:W N I O S E K. o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych.. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r.. Zgodnie z art. 122 ust.. poz. 1148 z późn.. Prawo oświatowe wnoszę o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy*), poWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - Pracownicy młodociani -o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r..

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór wniosku w załączniku - do pobrania).

MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA.. Na podstawie art. 70b ust.. Nr 2; Załączniki do wniosku : kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy, posiada kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA .. W oparciu o art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r, poz. 1018 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy .MŁODOCIANI - WNIOSEK o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.. Druk wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 3. zm. ) składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W oparciu o art. 122 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.( Dz. U. z 2018 r., poz. 996. ).

1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust.

Przejdź do treści.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,; Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:; Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA W oparciu o art. 70b ust.. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Adres: ul. Śląska 35-37 (budynek A), 81-310 Gdynia.. zm.) składam wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:Home / Urząd Miasta / Druki urzędowe do pobrania / Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Kalendarz wydarzeńWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - zał..

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, 2.WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA.

Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy DE MINIMIS/ Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy DE MINIMIS 4.. Wymagane druki: 1.. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.Informacja o dofinansowaniu w wersji pdf Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika: w wersji doc w wersji pdf Oświadczenie pracodawcy Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Uwagi: O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy .Miejsce składania wniosku: Urząd Miasta i Gminy w Sobótce, 55 - 050 Sobótka, ul. Rynek 1 2.. Druk zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym 2.. Wymagane załączniki: 1.wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, (Załącznik nr 1); dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w mieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w .Zwrot kosztów kształcenia: warunki otrzymania dofinansowania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt