Uzasadnienie wniosku o medal za długoletnią służbę

Pobierz

Zgodnie z art. 18a.. Koszty nadania medalu ponosił odznaczony.We wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę na początku uzasadnienia należy podać ogólny staż pracy kandydata.. Medal ten jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa.. wniosek o odznaczenie uznano za jak .4.. Medalami "Za długoletnią służbę" nagrodzone zostały osoby, których praca przyczyniła się do rozwoju Powiatu Jasielskiego.W uzasadnieniu wniosków o przyznanie Medalu za Długoletnią Służbę należy opisać, na czym polega wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.. Powinno to mieć odzwierciedlenie w uzasadnieniu wniosku, który przygotowuje przełożony.. Nieprawdziwe.. Jeżeli wniosek na odznaczenia państwowe składany jest dla działacza ZNP należy w uzasadnieniu to uwidocznić wpisem, że jest członkiem i pełni określone funkcje.Istotną przesłanką merytoryczną powinno być wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.. Jest to wniosek aktywny.. Medal za zasługi dla kraju od ministra obronny dostał burmistrz podlubelskich Bełżyc Ryszard Góra.. § 2.Ustanowiony w 1938 r., a przywrócony w 2007 r., jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa..

Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po.

"Wnioski o nadanie Medali za Długoletnią Służbę pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej zostały rozpatrzone negatywnie z uwagi na niewystarczające uzasadnienie zasług kandydatów .Decyzją Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody i odznaczenia pozytywnie zaopiniowano następujące wnioski: 2 wnioski o nadanie - Złotego Krzyża Zasługi, 2 wnioski o nadanie - Srebrnego Krzyża Zasługi, 5 wniosków o nadanie - Brązowego Krzyża Zasługi, 87 wniosków o przyznanie - Medalu Złotego za Długoletnią Służbę, 99 .W szczególności należy pamiętać o trójstopniowym podziale Medalu za Długoletnią Służbę i obowiązującej zasadzie, że wniosek o nadanie Medalu przedstawia się nie wcześniej niż po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia na I stopień, po 20 latach pracy zawodowej do odznaczenia na II stopień oraz po 10 latach .Medal Za Długoletnią Służbę został ustanowiony ustawą z dnia 8 stycznia 1938 roku..

W przypadku wniosku o nadanie .

Do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń załącza się "Zapytanie o udzielenie informacji o osobie".. Oryginalny wniosek na odznaczenia państwowe znajduje się na stronie internetowej Okręgu Podkarpackiego ZNP.. On problemu nie widzi, choć uzasadnienie odznaczenia pełne jest wyssanych z palca informacji.. Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę, II stopień - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,Uzasadnienie?. Medal za Długoletnią Służbę przyznaje się w zależności od stażu pracy.. W uzasadnieniu wniosku o nadanie Medalu Za Długoletnią Służbę w rubryce 18 musi znaleźć się informacja dotycząca stażu pracy ogółem kandydata.. zm).Inicjatywa odznaczeniowa nadania 18 Medali za Długoletnią Służbę pracownikom tarnobrzeskiego urzędu pochodziła od organu samorządowego, prezydenta miasta Tarnobrzega.. W przypadku Medali Za Długoletnią Służbę należy wskazać wszystkie lata pracy.Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.. Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków.. 1.wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania; wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.W przypadku wniosków o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (na początku uzasadnienia) należy podać ogólny staż pracy kandydata i wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków..

Natomiast w uzasadnieniu wniosku .

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.. Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.. Uzasadnienie powinno uwzględniać konkretne, wybitne dokonania kandydatów, adekwatne do wnioskowanego odznaczenia.Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę Data: 2019-11-21, rozmiar: 62 KB Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji NarodowejNa wniosek starosty siedemnastu pracowników Starostwa Powiatowego w Jaśle otrzymało medale za długoletnią służbę.. Medal ten dzieli się na trzy stopnie: I stopień - Medal Złoty za Długoletnią Służbę - przyznawany jest po 30 latach pracy zawodowejUzasadnienie wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę powinno zawierać informacje o ogólnym stażu pracy kandydata, doskonaleniu zawodowym i jego przełożeniu na realizowane obowiązki oraz informacje o wzorowym, wyjątkowo sumiennym wykonywaniu obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, przyznanych nagrodach i wyróżnieniach, zgodnie z art. 18a ust.. 2 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn..

Należy przestrzegać wszystkich poleceń we wniosku.

że we wniosku i uzasadnieniu przygotowanym przez Zenona Krawczyka z SLD przytoczono wiele aspektów życia Grzecznarowskiego, które pokazują .Decyzją Komisji ds. opiniowania wniosków o nagrody .2) Sposób wypełnienia wniosku na Medal za Długoletnią Służbę.. Medalem za Długoletnią Służbę, za Zasługi dla Obronności Kraju.. Krzyża Zasługi Jeżeli kandydat do odznaczenia legitymuje się 30 letnim stażem pracy to należy wystąpić o Medal Złoty a nie Srebrny czy Brązowy.Wyraża się wolę zgłoszenia inicjatywy do Wojewody Podkarpackiego o przedstawienie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o nadanie odznaczenia "Medal Brązowy za Długoletnią Służbę" dla Pana .. Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie.. Pracodawca, jako kierownik zakładu pracy, wskazuje do odznaczenia, najbardziej, w jego ocenie, zasłużonych pracowników zakładu pracy w uznaniu ich zasług, dokonań, osiągnięć na polu - dodaje.c) w przypadku wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę należy w pierwszym zdaniu uzasadnienia podać ogólny staż pracy kandydata, a następnie wymienić jego szczególne zasługi w zakresie wykonywanych obowiązków; d) należy pamiętać o zgodności klasy Medalu za Długoletnią Służbę z liczbą przepracowanych lat;Uzasadnienie wniosku do "Medalu Za Długoletnią Służbę" zawiera informację o ogólnym stażu pracy kandydata oraz jego szczególne zasługi dla służby publicznej.. Medal nadawali właściwi ministrowie lub inne naczelne organy władzy państwowej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt