Czy trzeba składać zerowe sprawozdanie bdo

Pobierz

W sytuacji, gdy zerowe sprawozdanie nie chce "przejść" przez stronę albo gdy ktoś przez telefon powie, że nie trzeba składać zerowego sprawozdania to polecam wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru informację do Urzędu, że nie wytworzyło się .. Na podstawie art. 237aa w ustawy o odpadach przedsiębiorcy sporządzali oraz składali, roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe (obowiązek art. 75 ustawy o odpadach).UWAGA: Sprawozdanie za 2020 r. składane jest w 2021r.. Obowiązują te wskazane w ustawie w ustawie o odpadach.. Już w styczniu 2020 r. stwierdzono, że złożenie sprawozdań przez BDO w terminie do 31 stycznia i 15 marca 2020 r. nie będzie możliwe.Złożenie sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.. Należy pamiętać, że sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy.W celu złożenia sprawozdania należy skorzystać ze strony Czy należy złożyć zerowe sprawozdanie za lata 2020, 2021, 2022?. Jeśli natomiast dany podmiot posiada zgodę na wytwarzanie konkretnego odpadu, ale w danym roku odpad ten nie został wytworzony, wówczas podmiot zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania zerowego.Wynika to z faktu, że w tym roku po raz pierwszy sprawozdania roczne są składane przez BDO (stąd też mówi się o nich "sprawozdania BDO")..

Co do sprawozdania zerowego najlepiej dodzwonić się do własnego Urzędu.

Sprawozdawczość komunalna stanowi sekcję Modułu Sprawozdawczość[RYSUNEK 1].Jeżeli gabinet nie wytworzył żadnych odpadów - czy ma złożyć sprawozdania zerowe?. Pozostali przedsiębiorcy, na których nałożono taki obowiązek, mają jednak niewiele więcej czasu - ostateczny termin złożenia sprawozdania BDO dla reszty firm coraz bliżej.. Jeśli nie podlega się obowiązkowi ewidencyjnemu nie ma takiej konieczności.. W takim przypadku należy złożyć sprawozdanie negatywne - 'zerowe'.Tak, tylko użytkownik główny jest uprawniony do składania sprawozdań za pośrednictwem systemu BDO.Tylko do końca października, firmy mają czas na złożenie rocznych sprawozdań odpadowych.. Jak organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące powinny składać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych z nich powstających w systemie BDO?Czy wszystkie podmioty wpisane do BDO mają obowiązek składania rocznych sprawozdań?. Literatura:Terminy składania sprawozdań za rok 2020 w BDO.. Sprawozdania komunalne - Informacje ogólne.. W tym roku Ministerstwo Klimatu i Środowisko nie planuje przesunięcia terminów składania sprawozdań..

Zatem sprawozdanie z wytwarzanych odpadów lub sprawozdanie za wprowadzanie produktów w opakowaniach składamy do 15 marca 2021 roku.

Dodanie nowego sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.. 2.3.Jak przypomina Rzecznik MŚP, część firm do jutra musi złożyć sprawozdania w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych opadów (BDO).. Podmioty zobowiązane są do złożenia rocznego sprawozdania w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO (zgodnie z art. 75 [2] i art. 76 [3] ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach).Sprawozdania odpadowe tylko w BDO do 15 marca 2022!. Dział I - Dane podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.. Sprawozdawczość stanowi jeden z modułów głównego menu w systemie BDO.. Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2020 r. robią to w terminie do:Za niezłożenie sprawozdania BDO grozi kara grzywny.. Od tego roku powinny wykonać tę operację za pomocą uruchomionego blisko 3 lata temu elektronicznego rejestru bazy danych o produktach, opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub zbierający odpady komunalne, który w danymroku nie odebrał lub nie zebrał na terenie danej gminy odpadów komunalnych jest zobligowany do złożenia sprawozdania zerowego..

Natomiast na sprawozdanie komunalne odbiorców odpadów od właścicieli nieruchomości mamy czas do 31 stycznia 2021 roku.RE: BDO sprawozdania.

Czy wszystkie podmioty wpisane do BDO mają obowiązek składania rocznych sprawozdań?. Urząd może też uznać, że dane w sprawozdaniu różnią się od stanu faktycznego.Jeśli jednak za dany okres sprawozdawczy nie występuje w tej jednostce wymagalne zobowiązanie, to ta jednostka bez względu na ten fakt i tak jest zobligowana do dopełnienia obowiązków związanych z RB-Z (sporządzanie, przekazanie, przechowywanie).. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Sprawozdania za 2020 r. Roczne sprawozdania za rok 2020 składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt