Urząd skarbowy wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku

Pobierz

ORGAN PODATKOWY 4.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN obowiązuje od dnia 22.08.2018 r. Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ust.. Uzyskanie ulgi w spłacie zobowiązań lub zaległości podatkowych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej: Karta usługi.Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodzie, przychodzie, podatku należnym.doc ( 39 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku.doc ( 17 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązania podatkowego z tytułu spadku.pdf ( 99 KB ) Oświadczenie - ulga mieszkaniowa dla spadkobierców po osobach zmarłych po 31.12.2006 r.pdf ( 303 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik czynny lub zwolniony.pdf ( 476 KB ) Wniosek o zgodę na przekazanie środków z rachunku VAT.pdf ( 526 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia spadku/darowizny.odt ( 100 KB ) Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.odt ( 25 KB ) Wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT.odt ( 10 KB )Wniosek o wydanie zaświadczenia/zgody z tytułu nabycia spadku/darowizny (plik pdf 472 KB) Informacja dotycząca ulgi art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizny (plik pdf 216 KB) Informacja uzupełniająca do SD-3 (plik pdf 292 KB)Formularz przeznaczony jest dla osób (podatników podatku od spadków i darowizn), które ubiegają się o wydanie zaświadczenia ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego lub potrzebujących zgody na zbycie w formie aktu notarialnego praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych nabytych na podstawie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.Jeśli chcemy uzyskać zaświadczenie koniecznie trzeba złożyć stosowny wniosek..

o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien wskazywać podmiot, który ubiega się o uzyskanie informacji, jak i podmiot, który dane te ma potwierdzić .Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych: Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu: Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego: Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom: Wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych: Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku: Wniosek o zwrot nadpłaty podatkuWniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (325 KB) Wniosek w sprawie zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zobowiązań podatkowych, zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę (440 KB)Wniosek o wydanie zaświadczenia przez Urząd Skarbowy - plik doc Na żądanie podatnika organ podatkowy jest zobowiązany do wydania zaświadczenia w określonej sprawie..

Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek.

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE PODATNIKA B.1.Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/ stwierdzającego stan zaległości.pdf ( 78 KB ) Wniosek pdf ( 49 KB ) Deklaracja dostępności Przejdź do góry WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJATKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN obowiązuje od dnia 01.07.2018 r. Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 644 ) A. z tytułu nabycia spadku / DAROWIZNY Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U.. TREŚĆ WNIOSKU.. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity (j.t.. 2009 Nr 93 poz. 768 z późn.. Przykładem jest tutaj zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, zaświadczenie o wysokości dochodu, przychodu, obrotu itp.Jak zostało wspomniane powyżej, zaświadczenie powinno zostać wydane w ciągu siedmiu dni od daty, w której został złożony wniosek o wydanie zaświadczenia.. ORGAN PODATKOWY 4.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN F-280-5 Obowiązuje od 01.09.2016r..

Do wniosku dołącza się dowód wpłaty skarbowej od zaświadczenia na rachunek bankowy urzędu miasta.Pliki do pobrania.

B. DANE PODATNIKA B.1.Zawiadomienie o rezygnacji opodatkowania całości przych_doch uzyskanego z tytułu najmu lub innych umów o podobnym charakterze przez jednego z małżonków.doc ( 47 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia-certyfikatu rezydencji.doc ( 63 KB )VAT-S1 Informacja o dokonanym spisie z natury w związku z likwidacją działalności gospodarczej.. Określenie stron.. ORGAN PODATKOWY 4.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz.U.2018r.. Składa się go do naczelnika właściwego urzędu skarbowego co do zasady według tego, gdzie złożyliśmy deklarację.. 6 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz.205 z późn.. o wydanie zaświadczenia.. Wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem: spadku po zmarłym/-ej ………………………………………………………………………………………………..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach, przychodach, obrotach i o formie opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

odt (44 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis w związku z dokonaniem jednorazowego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego (link otwiera plik w nowym oknie) .odt (25 .F-SOB/002.pdf ( 125 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn.. ORGAN PODATKOWY 4.. Podstawa prawna: - art. 306a ustawy z dnia 29.08.1997r.. PonadtoWNIOSEK.. Wniosek o wydanie zaświadczenia (spadki i darowizny).pdf ( 158 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.odt ( 29 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia.odt ( 31 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia (socjalny).odt ( 28 KB ) Wniosek o wydanie zaświadczenia dla małżonków .Podanie o wydanie zaświadczenia o uregulowanym, nienależnym, niemożności dokonania wymiaru podatku od spadków i darowizn (77 KB) Podanie o wydanie zaświadczenia o uregulowanym/ nienależnym/ niemożności dokonania wymiaru podatku od spadków i darowizn z tytułu spadku, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności.MINISTERSTWO FINANSÓW 6 Zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn.. prowadzonej działalności gospodarczej; wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia majątku na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowiznWNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z TYTUŁU NABYCIA MAJĄTKU NA PODSTAWIE USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN obowiązuje od dnia 01.03.2017 r. F-SOB/002 Podstawa prawna: art. 18 i art. 19 ustawy dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 86 z późn.. ORGAN PODATKOWY 4.wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości wpłaconych zaliczek; wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego status podatnika VAT; wniosek o wydanie zaświadczenia dot..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt