Przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego jakie dokumenty

Pobierz

Przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego ma na celu umożliwienie ubezpieczonemu dalszego .Jakie dokumenty do świadczenia rehabilitacyjnego?. POBIERZ >>> Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne ZUS ZNp-7.. Pracownik może liczyć na pomoc pracodawcy przy ubieganiu się o rentę.Chory pracownik zainteresowany uzyskaniem prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi złożyć do ZUS-u wniosek na druku ZUS Np-7.. Witam, Od 03.01.2017 przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym przyznanym do 03.03.2017, dzisiaj otrzymałam od lekarza informację, że w obecnym stanie zdrowia mam starać się o przedłużenie tego świadczenia.. Do wniosku o świadczenie powinno być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczącego oraz wywiad zawodowy z .Czasem w życiu bywa tak, że stan naszego zdrowia się nie poprawia - mimo odpoczynku i odpowiednich kuracji podjętych w trakcie pobierania zasiłku chorobowego.. wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (formularz ZNp-7), zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9 ), które wypełnił Twój lekarz, wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz OL-10 ) - nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.Jakie dokumenty będą potrzebne?.

Do góryjakie dokumenty do przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego?

Witam serdecznie, W związku z wypadkiem przebywałam na zwolnieniu lekarskim przez 182 dni.. Podczas tego okresu przeszłam 2 operacje i jestem przed 3 jednak przerwa miedzy ostatnią a następną musi wynieść minimum 4 miesiące.dokumentację medyczną oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy, dowody potwierdzające przebyte okresy składkowe, nieskładkowe, dowody potwierdzające wysokość zarobku stanowiącego podstawę wymiaru świadczeń.. w artykułach eGospodarka.pl w poradach we wzorach dokumentów w ofertach pracy w przetargach w ofertach nieruchomości w bazie adresowej firm w katalogu WWW w grupach dyskusyjnychPrzedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego i nieobecność w pracy.. Otrzymałam od niego wypełniony wniosek, jednak w rubryce z nr dowodu .Wobec braku przepisów szczególnych określających procedurę przedłużenia okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego należałoby uznać, że ubezpieczony musi złożyć taki sam wniosek, jaki składał przed przyznaniem świadczenia rehabilitacyjnego, opisany poniżej.Należy stawić się przed komisją.. Jeżeli okres pobierania zasiłku chorobowego jest niewystarczający, aby osoba zainteresowana w pełni powróciła do zdrowia, to może ona wystąpić z wnioskiem o przyznanie jej świadczenia rehabilitacyjnego..

Do otrzymania świadczenia rehabilitacyjnego niezbędne jest złożenie wniosku ZUS ZNp-7.

Nie znalazłeś odpowiedzi?mój maz dostał kolejny raz i poczytaj n apouczeniu pisze ze conajmniej mieisac przed koncem pierwszego nalezy składac dokumenty, z doswiadczenia radze zrób to wczesniej niz miiesiac bo mozesz byc w sytuacji ze nie masz swiadczenia i zdolnosci do pracy mozesz otryzmac zwolnienie z pracy.radze dobrze składaj wczesniej , w zus otryzmasz druk o pogorszeniu stanu zdrowia które wypełnia lekarz i to składasz czekasz na termin komisji a potem to juz wiesz.paZnalazłem tam informację, że potrzebuję druków N7, N9 i N10.. W celu ustalenia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres należy przygotować aktualne zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego oraz dokumentację medyczną, świadczącą o niezdolności do pracy.W sytuacji opisanej przez Panią należy jak najszybciej złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego na dalszy okres, zwłaszcza w kontekście planowanego zabiegu, przedkładając bieżącą dokumentację lekarską.Orzeczenie o istnieniu okoliczności uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, dalszym istnieniu niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, będzie podstawą do ustalenia prawa do świadczeń na dalszy okres, po upływie okresu przedłużenia prawa do świadczenia z mocy ustawy z 31 marca 2020 r.Jakie dokumenty złożyć ?.

Złożyłam wniosek do ZUS o przedłużenie świadczenia.

Jak składałem pierwsy wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, to dostarczyłem wszystkie te druki.. Jest to wniosek o świadczenie rehabilitacyjne.. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty: zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 wypełnione przez lekarza,Gdy lekarz dopuścił etatowca do pracy przed końcem świadczenia rehabilitacyjnego, a ten ponownie zachoruje, nie ma prawa do nowego okresu zasiłkowego.. Czy przy prośbie o przedłużenie wystarczy sam druk N9 (zaświadczenie od lekarza) + kserokopia wypisu z sanatorium (lekarz zaleca dalszą rehabilitację i leczenie)?Do świadczenia rehabilitacyjnego nie wymaga się zwolnienia lekarskiego.. W dniu 01.04.2015 uległam wypadkowi w pracy - zerwanie wiązadła.. Wypełniasz druk, który otrzymasz w ZUS -ie, a także lekarz musi wypełnić odpowiedni druk - zaświadczenie o stanie zdrowia.. 2011-06-22 13:44 Trzeba pamiętać o tym, że świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do odzyskania zdolności do pracy - nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.Tutaj znajdziesz ciekawe wiadomości, porady i opracowania dotyczące tematu przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego.. Wlicza się do niego też dni przerwy w .Wniosek ZUS N-9.. Wniosek należy złożyć co najmniej na sześć tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego.wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (ZNp-7) - oprócz ciebie druk musi wypełnić również płatnik składek (na przykład twój pracodawca), wypełniony i podpisany wniosek w części, którą ty musisz wypełnić, możesz wysyłać przez PUE ZUS, zaświadczenie o stanie zdrowia (OL-9) - druk wypełnia lekarz, który prowadzi twoje leczenie, lekarz może złożyć ten dokument przez .wywiad zawodowy z miejsca pracy (formularz ZUS N-10) - nie jest konieczny, jeśli Twoja niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, składasz wniosek o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego lub prowadzisz działalność pozarolniczą.Świadczenie rehabilitacyjne jest przedłużeniem płatności zasiłku chorobowego..

Sądzę, że chodzi o przedłużenie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli był składany wniosek w tej sprawie.

Lista niezbędnych dokumentów znajduje się poniżej.. Komisję lekarską mam 02.03.16.To bardzo istotna informacja z punktu widzenia tych, którzy oczekują na przedłużenie renty z tytułu niezdolności do pracy, czy też świadczenia 500+ dla osób niesamodzielnych.Możliwość otrzymania tych świadczeń warunkowana jest bowiem spełnieniem ustawowych wymagań, w tym również posiadaniem stosowanego orzeczenia lekarskiego.Osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, które wyczerpały okres pobierania zasiłku chorobowego, a ich stan zdrowia nadal nie pozwala na wykonywanie pracy, mają prawo do ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne.Warunkiem jego przyznania jest rokowanie, że dalsze leczenie pozwoli na powrót do zdrowia oraz odzyskanie zdolności do wykonywania pracy.Jakie dokumenty trzeba złożyć Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek ubezpieczonego (ZUS Np-7) złożony w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania.. Przebywam na świadczeniu rehabilitacyjnym do dnia 27.02.2016..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt