Podanie o przyjęcie do technikum informatycznego

Pobierz

PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRYWATNEGO TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO Imię i nazwisko: .. na podanie do technikum informatycznego 2017/2018.Adres do korespondencji Telefon kontaktowy Adres e-mail II.. Data i miejsce urodzenia: .w lewym górnym rogu imię nazwisko miejscowość adres.. DANE RODZICÓW Imię i nazwisko matki: Imię i nazwisko ojca:Do.. Kazimierza Wielkiego.. Kraków, 27 maja 2017 r. ul.. Obecnie jestem uczniem/uczennicą klasy pierwszej o profilu [nazwa profilu] w [pełna nazwa Twojej obecnej szkoły].WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 Liceum Ogólnokształcącego o profilu: Technikum: PRZYRODNICZYM INFORMATYCZNEGO HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYM LOGISTYCZNEGO POLITECHNICZNYM Zamierzam uczyć się następujących języków (dotyczy Technikum oraz profilu przyrodniczegoPODANIE o przyjęcie do Technikum Zawodowego "Zdroje" download Reklamacja KomentarzeJest to podanie: (imie i nazwisko) (miejscowość i data) (adres zamieszkania) kod pocztowy i miejscowość) Dyrekcja.. Potwierdzeniem przyjęcia ucznia do szkoły jest zawarcie "umowy o naukę w .Proszę o przyjęcie do TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 Adres miejsca zamieszkania kandydata (z kodem pocztowym) ………….Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej Technikum Informatycznego im..

Powinna ona zawierać to, o co prosimy.Podanie do technikum o profilu informatycznym.

Kolorowa 12. im.. w prawym górnym rogu data.. PODANIE O PRZYJĘCIE DO PRYWATNEGO TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO Imię i nazwisko: .. PODANIE.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie z dniem 1 września 2011 roku do [nazwa szkoły], do klasy drugiej o profilu [nazwa profilu].. DANE IDENTYFIKACYJNE ORAZ ADRESOWE UCZNIA Imię: Drugie Imię: Nazwisko: Data i miejsce urodzenia: Pesel: Adres zamieszkania: 2.. Parę linijek pod datą Do Dyrekcji (podajesz nazwę szkoły) Na środku słowo Podanie.. Witam, otóż chcę napisać podanie do technikum o profilu informatycznym ale nie wiem jak napisać, może mi ktoś podać wzór.. Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2021/2022 do klasy pierwszej Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie, na kształcenie w zawodzie: informatyk, nazwa kierunku: Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft.. DANE OSOBOWE: DANE OSOBOWE KANDYDATA ZAPISUJĄCEGO SIĘ DO SZKOŁY Imię (imiona) Nazwisko Kod zapisu *Numer PESEL Data urodzenia Miejsce urodzenia Dane adresowe Telefon kontaktowy Adres e-mail DANE OSOBOWE RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) DANE Matka (prawny opiekun) Ojciec (prawny opiekun)Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy I Elitarnego Technikum Informatycznego w Nowym Sączu (poza rekrutacją elektroniczną) 1.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2009/2010 do pierwszej klasy Technikum Ogrodniczego o profilu technik architektury krajobrazu.Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020 Liceum Ogólnokształcącego o profilu: Technikum: PRZYRODNICZYM INFORMATYCZNEGO HUMANISTYCZNO-JĘZYKOWYM LOGISTYCZNEGO POLITECHNICZNYM Zamierzam uczyć się następujących języków (dotyczy Technikum oraz profilu przyrodniczego i profilu politechnicznego)1) wniosek o przyjęcie do szkoły (wygenerowane z systemu po rejestracji) lub ze strony internetowej szkoły dla uczniów nie biorących udziału w rekrutacji elektronicznej, 2) wniosek o przyjęcie do szkoły uczniów (wydrukowany ze strony internetowej szkoły), 3) oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, Technikum Ogrodniczego nr 6. w Bielsku-Białej..

Można napisać zarówno "Podanie o przyjęcie do szkoły", jak i samo "Podanie".

Powinien się on znaleźć 6-8 linijek poniżej danych adresata.. Macieja Płażyńskiego w Pucku w roku szkolnym 2021/2022, kształcącej w zawodzie technikChodzież, dnia .. Data i miejsce urodzenia: .Proszę o przyjęcie do TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 14 Adres miejsca zamieszkania kandydata (z kodem pocztowym) .Podanie o przyjęcie do szkoły średniej.. Szkoła pierwszego wyboru Szkoła drugiego wyboru Szkoła trzeciego wyboruChodzież, dnia.. OŚWIADCZENIE UCZNIA Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2019/20 do klasy pierwszej Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie, przy ulicy H. Modrzejewskiej 71 w Koszalinie, na kształcenie w zawodzie Technik Informatyk.PODANIE O PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM I.. Dyrektora [nazwa szkoły] imię i nazwisko dyrektora.. W bieżącym roku szkolnym kończę Gimnazjum (podajesz nazwę).Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w mieście Koszalin, na kształcenie w zawodzie: Technik informatyk, nazwa kierunku: Technik informatyk - technologie chmurowe Microsoft..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt