Wzór wniosku o zmianę nazwiska

Pobierz

Należy pamiętać, że w rubryce "Dane wnioskodawcy", podajemy już nasze nowe dane osobiste, zawarte w skróconym akcie małżeństwa .Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku.. Chciałbym nosić nazwisko panieńskie mojej mamy, konieczna więc byłaby zmiana nazwiska.. Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Białymstoku .. 22 440 03 00Wniosek do sądu o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka W przedstawionej przez Panią sytuacji, tj. przy braku porozumienia między rodzicami, zasadnym i koniecznym byłoby zwrócenie się do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wydział rodzinny i opiekuńczy), właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.Uzasadnienie wniosku o zmianę nazwiska .. W lutym tego roku skończę 18 lat.. Wobec tego należy we wniosku o zmianę nazwiska wymienić wszystkie powody zmiany nazwiska, czyli wskazać np. że Pana matka nosi takie nazwisko oraz to, że Pana rodzina jest znana pod takim nazwiskiem.Niepoinformowanie ZUS na przykład o zmianie nazwiska czy oddziału NFZ może być przyczyną niepotrzebnych komplikacji w razie korzystania ze świadczeń bezpłatnej służby zdrowia.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka wzórWymiana prawa jazdy - czy zmiana nazwiska to powód do wizyty w Wydziale Komunikacji?.

zmiany przeze mnie nazwiska.

Aby wniosek był w pełni kompletny, należy zamieścić w nim informację takie jak: dokładne dane osobowe oraz kontaktowe wnioskodawcy, obecne imię i nazwisko oraz proponowane imię i nazwisko.Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Możliwość zmiany danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska została uregulowana w sposób kompleksowy na gruncie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.. Stanowią one mocną .1.. 88 15-668 Białystok.. "Solidarności" 127 00-898 Warszawa tel.. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za .Wniosek o zmianę imienia i nazwiska jest dokumentem, który wnioskodawca może złożyć do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniej jednostki.. Ważne jest, aby w rubryce "Dane wnioskodawcy", wpisać nowe dane osobiste (nowe nazwisko), zawarte w skróconym akcie małżeństwa.o [wiadczenie - zmiana nazwiska Author: katarzyna.kowalczyk Created Date: 1/16/2014 1:29:21 PM Keywords () .Sąd Okręgowy w Warszawie al..

WNIOSEK o zmianę nazwiska po rozwodzie.

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto: kończy 18 lat za mniej niż 30 dni, jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,Jeżeli rodzice są w sporze, co do zmiany nazwiska dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na taką zmianę.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk • Portal OPS.PL Do pobrania Wniosek o zmianę imienia, nazwiska - druk, wzór jego wypełnienia - w formacie pdf.. Zmiana danych osobowych pracownika takich jak adres zamieszkania czy właściwości urzędu skarbowego istotna jest przy rozliczeniu rocznym PIT-11..

"Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska" (USC-14).

Nie możemy używać starego dokumentu, który zdajemy podczas procedury wymiany.Wnioski do ksiąg wieczystych o założenie, wpis lub wgląd - gotowe wzory w DOC i PDF.. Jest o bajecznie łatwe.. Działając na podstawie art. 2 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:Wnoszę o zmianę nazwiska z nazwiska "Kowalska" na nazwisko "Zielińska" wobec zawarcia związku małżeńskiego w udziale "….".. Składa się go do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego.. Jak mógłbym uzasadnić w tych okolicznościach wniosek o zmianę .Tytuł: "Wniosek o przeniesienie na inne stanowisko pracy" lub "Wniosek o zmianę stanowiska pracy" Treść; Zwrot grzecznościowy np.: "Szanowny Panie, Szanowni Państwo" Podpis; Do prośby o zmianę stanowiska pracy możesz również dołączyć załączniki do projektów, które wcześniej zrealizowałeś.. Wniosek o wymianę prawa jazdy z powodu zmiany nazwiska, zmiany adresu, terminu ważności (badania lekarskiego) oraz terminu ważności dokumentu.Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto: ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego, wymienia dowód osobisty - na przykład z powodu zmiany danych osobowych..

Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej.

W swoim piśmie zawarłem już informację: z ojcem nie utrzymuję kontaktu, łączy mnie z nim tylko stosunek .Wniosek o wymianę prawa jazdy (zmiana nazwiska, zmiana adresu, daty ważności) Poniżej możesz pobrać gotowy wniosek o wymianę prawa jazdy.. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca.. Witam, potrzebuję dobre, i szczegółowe uzasadnienie dot.. 2008 nr 220 poz. 1414 z późn.. Odziedziczyłem je bowiem po ojcu, który właściwie jest dla mnie obcym człowiekiem - od dzieciństwa źle mnie traktował; sprawił mi wiele bólu i cierpienia.. Administracyjna zmiana nazwiska jest jednym z powodów, które zmuszają nas do odwiedzenia Wydziału Komunikacji i złożenia wniosku o zmianę prawa jazdy.. "Wnoszę o zmianę nazwiska z nazwiska "Wiśniewska Ewa" na nazwisko "Kowalska Ewa" wobec zawarcia związku małżeńskiego w udziale "….".. Zawsze aktualne.. ul. Czerniakowska 100 tel.. 22 440 80 00 fax 22 440 40 10 e-mail: NIP 527 20 26 252 .. ; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22) Wniosek o zmianę nazwiska: Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadkuOceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.. Sylwia Ptak Słonecznikowa 88 m.. Wzór wniosku o zmianę imienia/imion i/lub nazwiska osoby pełnoletniej można pobrać TUTAJ.Wniosek, który musi zawierać: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, nr PESEL,Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym - zmiana - organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki (KRS-ZK) - wzór Każda zmiana danych podlegających ujawnieniu w rejestrze sądowym powinna zostać zgłoszona do sądu w terminie 7 dni od dnia zdarzenia powodującego zmianę.#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt