Formularz pcc 3 jak wypełnić samochód

Pobierz

Kiedy możesz wysłać formularz PCC-3 do swojego urzędu elektronicznie poprzez system e-Deklaracje?Poni ej opisane s pola formularza PCC-3A, by ułatwi Ci jego wypełnienie.. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika wym.. w cz. B deklaracji PCC-3.. Wszystkie formularze interaktywne z poniższej tabeli można złożyć z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.. W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne PCC.. Jest to pcc-3 interaktywny on line i nie wymaga instalacji żadnego programu.. W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy sprzedaży musimy złożyć deklarację.. Ta deklaracja służy nie tylko taksie od zakupu samochodu, ale również podatkom przy umowie np. darowizny, pożyczki czy o dział spadku.Rubryka H: jeśli pojazd będzie miał właścicieli, w tym miejscu musisz umieścić informację o załączniku PCC-3/A.. Wypełniamy formularz PCC-3.Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie wypełnić druk PCC-3.. Każdy ze współwłaścicieli musi mieć oddzielny druk PCC-3/A.. Poza zapłaceniem podatku naszym obowiązkiem jest również złożenie deklaracji PCC-3 lub wraz z nią załącznika w postaci PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch.. Przeglądarki Mozilla Firefox i Google Chrome używają domyślnie wbudowanych przeglądarek plików PDF, które niepoprawnie wyświetlają formularze .. pcc-3(2) 2/3 d. obliczenie naleŻnego podatku od czynnoŚci cywilnoprawnych, z wyjĄtkiem umowy spÓŁki lub jej zmiany rodzaj czynności cywilnoprawnejPusty druk możemy otrzymać w urzędzie skarbowym lub pobrać tutaj Formularz PCC-3, a po wypełnieniu zanieść go do urzędu właściwego dla miejsca naszego zamieszkania lub przesłać drogą elektroniczną..

A więc:Jak wypełnić PCC-3?

Data dokonania czynności (dzień - miesiąc - rok) wpisz datę zawarcia umowy kupna sprzedaży.. Zakładamy w nim, że jesteśmy osobą fizyczną, która zakupiła samochód od innej osoby fizycznej za 40 tys. zł.. W takiej sytuacji należy uzupełnić pola.. Jak zostało wspomniane, wzory wypełnienia PCC-3 znaleźć można na stronie portalu podatkowego.. Tutaj wpisz swój NIP (pole 1. z formularza PCC-3).. Jeśli reprezentuje Cię osoba trzecia, podaj jej dane w Rubryce I2.Zobacz, jak wypełnić deklarację, gdy kupiłeś auto o wartości 50 tysięcy złotych.. Formularz pcc3 można wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Finansów lub pobrać w każdym urzędzie skarbowym.. nr - numer załącznika (01, 02, 03, .).. W tej części wpisujesz dane kupującego identyczne z tymi, które wprowadziłeś w części B formularza PCC-3.. Na wspomnianej stronie istnieje również możliwość wypełnienia go online - w ten sposób unikniemy wizyty w urzędzie.. Odczekaj chwilę, aż załaduje się cała strona z edytorem.. W przypadku wypełniania druku PCC-3 po zakupie samochodu przez osobę fizyczną, nie wypełniamy żadnego pola w obszarze E. I2 Dane osoby, która Cię reprezentuje ..

Jak wypełnić druk pcc - 3?

Dla tych, którzy mają wątpliwości, jak wypełnić deklarację PCC-3, przygotowana została poniższa instrukcja.. Rodzaj podatnika zaznaczyć właściwy kwadrat W poz. 21 należy zaznaczyć właściwy kwadrat w zależności od tego czy podatnik składającyFormularze elektroniczne PCC.. * * Instrukcja wypełniania deklaracji PCC-3 przy zakupie samochodu o wartości 50 tysięcy złotych ( kliknij, aby pobrać druk) W instrukcji występują tylko te rubryki, które podatnik przy zakupie pojazdu musi wypełnić.. Podatnik wpisuje w tym polu NIP lub PESEL .Stronę numer 3 należy wypełnić jeżeli nie będziesz jedynym właścicielem samochodu.. Kiedy składa się deklarację PCC-3?. Następnie należy przejść przez kolejne pola deklaracji: Pole nr 1. i pole nr 4.Na co zatem zwrócić uwagę podczas wypełniania formularza PCC-3?. przed wypeŁnieniem zapoznaĆ siĘ z objaŚnieniami.. Program sam wyliczy należny podatek.. Można w niej znaleźć m.in. informację na temat tego, co dokładnie jest przedmiotem opodatkowania, a także - co dla większości osób jest najistotniejsze - jaka jest dokładna wysokość podatku.Jak krok po kroku złożyć deklarację PCC-3?. Na dopełnienie tych formalności mamy 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży pojazdu.Zobacz jak szybko można wypełnić formularz danymi podatnika w części B jeśli wybierzesz swoje dane z Aktówki..

Gratuluję udało Ci się wypełnić deklarację PCC-3!

W polu nr 1 podatnik wpisuje swój identyfikator podatkowy NIP lub numer PESEL.wypeŁniĆ na maszynie, komputerowo lub rĘcznie, duŻymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.. Kwestia ta regulowana jest przez Ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.. Pamiętajmy, że dane na druku wpisujemy dużymi, drukowanymi literami.Jeśli potrzebujesz wypełnić deklarację pcc-3 edytując gotowy formularz, to kliknij na ikonę poniżej.. Należy tutaj nadmienić, że jeśli urzędnik uzna kwotę zakupu pojazdu za zbyt niską, może ją zakwestionować powołując się na oficjalny cennik opublikowany przez specjalizujące się w tym firmy.Zobacz jak wygodnie wypełnisz deklarację PCC-3 w programie fillUp.. Co w sytuacji jeśli chcesz wypełnić też deklarację PCC-.B deklaracji PCC-3.. W rubryce F, w polu 54., znajdziemy wpisaną już przez system kwotę podatku.Przy wspólnym zakupie jednego auta przez kilka osób, odpowiedni jest formularz PCC-3/A i ujawnia w nim wszystkich współwłaścicieli.. Co w sytuacji jeśli chcesz wypełnić też deklarację PCC-3/A?. Część A.. Jeśli robimy to ręcznie, kwotę podatku (2 procent od ceny samochodu) musimy obliczyć i wpisać w te pola samodzielnie.. Sprawdź co dalej.Formularz PCC-3 to specjalny druk, który należy wypełnić po zakupie samochodu..

Zobacz jak wypełniać kolejne sekcje na formularzu.

64 Ilość dodatkowych załączników PCC-3/A (każdy współwłaściciel ma oddzielny druk) I1 Twoje dane.. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL W poz. 20 należy podać numer PESEL lub numer NIP podatnika składającego deklarację PCC-3 wskazany w poz. 1 deklaracji PCC-3.. Tutaj wpisz swój NIP (pole 1. z formularza PCC-3)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt