Lista obecności druki do pobrania

Pobierz

Zachęcamy do pobrania.Seryjne druki dokumentów .. druk listy obecnosci w pracy : druk listy .. Lista obecności - Umowy, deklaracje podatkowe, formularze kadrowe .. Rozliczanie czasu pracy kierowców.. Odpowiedzi w temacie (2) NOWY TEMAT.. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurą obsługi klientów - Procedura obsługi.. Spółdzielnie Socjalne.. Ustalenie wymiaru czasu pracy.. Praca w porze nocnej.Pobierz: Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-1 pdf.. Pobierz: REGULAMIN przyznania Bonu Zatrudnieniowego 2021 (docx, 75 KB) Pobierz: Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla osoby bezrobotnej2021 (docx, 59 KB)Dokumenty do pobrania.. Szybki i bezpieczny download najciekawszych aplikacji na Pobierz.pl.. Prace interwencyjnepdf (pdf, 147 KB) Ankieta stażysty.pdf (pdf, 177 KB) Ankieta organizatora stażu.pdf (pdf, 174 KB) Załącznik nr 1 do wniosku - wzór programu stażu.pdf (pdf, 140 KB) Załącznik nr 1 do umowy - wzór programu stażu.pdf (pdf, 127 KB) Załącznik nr 2 do umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych - OPINIA.pdf (pdf, 155 KB)Niezbędne druki do zarządzania kadrami.. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.. Pobierz: Identyfikatory gmin (kody terytorialne) (pdf, 53 KB) Pobierz: DOP - Zaświadczenie o dochodach dla poręczyciela.. Pobierz: Lista obecności na stażu (doc, 42 KB)lista obecności pracowników druk do pobrania za darmo..

Lista obecności.

Pobierz: Informacja o pomocy publicznej de minimis (pdf, 178 KB) Pobierz: Lista obecności - staż (algorytm) (doc, 52 KB) Pobierz: Oświadczenie poręczyciela (doc, 25 KB)Druki dla OSP - (spakowany format zip) - ściągnij Spis druków dla OSP - ściągnij 01.. Pobierz: (5)(3)Wniosek bezrobotnego o bon stażowy (doc, 65 KB)LISTA OBECNOSCI PRACOWNIKA DRUK - do pobrania programy, gry, sterowniki dodatki do telefonów, i inne.. Z kolei prawidłowo sporządzona lista obecności sprawia, że możliwe jest prawidłowe naliczenie wynagrodzeń lub świadczeń pracowniczych.. m-c_______ rok .Prowadzenie ewidencji czasu pracy każdego pracownika to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.. Rozkład czasu pracy a praca w godzinach nadliczbowych..

lista obecnosci druk wzor - porpobieranie.waw.pl.

Przykładowy szablon takiej listy udostępniamy do pobrania za darmo, pozostaje tylko wypełnienie danych osobowych i pilnowanie uzupełniania przez zatrudnionych tego dokumentu.Pobierz: Lista obecności FP (pdf, 164 KB) Pobierz: Lista obecności ZIT (doc, 772 KB) Pobierz: Lista obecności RPO (doc, 772 KB) Pobierz: Lista obecności POWER (doc, 108 KB) Pobierz: Sprawozdanie z przebiegu stażu (pdf, 204 KB) Pobierz: bezrobotni oświadczenie dodatkowy zasiłek opiekuńczy (docx, 14 KB) 2.. Zgłoszenie oferty pracy.. Wymiar czasu pracy, lista obecności, kwestionariusz osobowy i ewidencyjna miesięczna karta.. Faktura zaliczkowa.. Szkolenia.Pobierz: Zgłoszenie oferty pracy (pdf, 232 KB) Pobierz: Wniosek o refundację (doc, 85 KB) Pobierz: Tabela (xls, 18 KB) Dodatek aktywizacyjny - dokumenty do pobrania.. (pdf, 602 KB) Pobierz: Oświadczenie poręczyciela (doc, 54 KB) Pobierz: Oświadczenie poręczyciela (pdf, 931 KB) Pobierz: Rozliczenie kwot wydatkowanej dotacji (pdf, 318 KB) Pobierz: Rozliczenie kwot wydatkowanej dotacji (doc, 49 KB) Egzaminy i licencjePobierz: Lista obecności - staż z PO WER (doc, 81 KB) Pobierz: czysty szablon - PO WER (doc, 66 KB) Pobierz: Wniosek Organizatora o przedłużenie stażu RPO (docx, 103 KB) Pobierz: Opinia organizatora stażu - staż z RPO (doc, 43 KB) Pobierz: Lista obecności - staż z RPO (odt, 12 KB) Pobierz: czysty druk RPO (doc, 26 KB)Pobierz: Wniosek o przesłanie dokumentów do PUP właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania (doc, 28 KB) Pobierz: Wniosek o wyrejestrowanie z ewidencji osób bezrobotnych 2021 (doc, 35 KB) Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych..

Dokumenty do pobrania Wszystkie.

Jednostka organizacyjna.. Pobierz: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (pdf, 557 KB)Dokumenty do pobrania.. Lista obecności dla pracowników - Wzory dokumentów, wzory pism Ciesz się tym, co masz.Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną i regulamin Wniosek o zorganizowanie stażu 2021 Wniosek o refundację kosztów przejazdu 2021 r. Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne 2021 r. Regulamin zamówień publicznych do 130 000 złotych Wniosek o organizację prac społecznie użytecznychDokumenty do pobrania Administratorem danych jest Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych można się zapoznać w siedzibie oraz na stronie internetowej Urzędu Pracy.Pobierz: 210512 ST - Lista obecności osoby odbywającej staż (ze środków Funduszu Pracy) (pdf, 55 KB) Dokumenty do pobrania dla pracodawców - Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.. Darmowe formularze; BHP i HACCP; Finansowe; Firmowe; Kadrowe; Podatkowe; Prawne; Transport .ZAKAZ OBSŁUGI BEZPOŚREDNIEJ..

Darmowy wzór listy obecności pracowników w formacie xls (Excel) lub pdf.

Darmowe formularze; BHP i HACCP; Finansowe; Firmowe; Kadrowe; Podatkowe; Prawne; Transport .Seryjne druki dokumentów .. druk listy obecnosci w pracy : druk listy .. Lista obecności - Umowy, deklaracje podatkowe, formularze kadrowe .. Nota korygująca.. Pobierz: Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego (docx, 20 KB) Dofinansowanie wynagrodzenia na zatrudnienie bezrobotnego 50+ - dokumenty do pobrania.Pobierz: LIMIT Lista obecności (doc, 60 KB) Pobierz: (3)LIMIT Wniosek o dni wolne (doc, 32 KB) Pobierz: LIMIT Opinia pracodawcy (doc, 30 KB) Pobierz: (1)Wniosek pracodawcy o przyznanie premii po zakończeniu bonu-2 (doc, 48 KB) Bony stażowe - do pobrania.. Pobierz darmowy szablon, wzór.. Lista obecności.. Tarcza antykryzysowa.. Wzory dokumentów - dla bezrobotnego.. Nazwa pliku.Lista obecności zalacznik do porozumienia (doc, 81 KB) Zgloszenie oferty pracy.doc (doc, 123 KB) Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresach rejestracji i pobierania zasiłkówPobierz: lista obecnosci stażysty 2021 r. (doc, 60 KB) Pobierz: DRUK OFERTY PRACY (pdf, 331 KB) Bon zatrudnieniowy.. Pobierz darmowy wzór listy obecności w formacie PDF lub DOCX!Jeśli docelowo chcemy drukować ja regularnie do podpisu przez pracowników, warto stworzyć wzór listy obecności.. KP dowód wpłaty.. Taka lista jest jedynie potwierdzeniem obecności pracownika, nie jest równoznaczna z ewidencją czasu pracy, której obowiązek prowadzenia wynika z art. 149 Kodeksu Pracy.LISTA OBECNOŚCI.. (pdf, 39 KB)Pobierz: Lista obecności na stażu (doc, 42 KB) Pobierz: Sprawozdanie z odbywania stażu EFS PO WER V (doc, 615 KB) Pobierz: Opinia po zakończeniu stażu EFS PO WER V (doc, 614 KB) Staż w ramach RPO WP (UWAGA!. Polecenie wyjazdu służbowego.. Dokumenty z flagą RP proszę drukować w kolorze!).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt