Protokół szkodowy dhl

Pobierz

Termin może ulec wydłużeniu w przypadku: przesyłki ubezpieczonej; reklamacji dot.. Data sporządzenia protokołu: 9.03.2015(lub inne oczekiwania wobec DHL Parcel) Nr rachunku bankowego: V.. Sprawdź przesyłkę.. Wysyłaj taniej.. Strony 1 z 1 Obowiązuje od: 05.09.2013 Nr/wersja: FSJ-7.4.5.1.. ZAŁĄCZNIKI: W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzenia fizycznego, ubytku lub zaginięcia, brak załączenia poniższych dokumentów może .. z o.o. dostępnych na stronie internetowej .W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zakupionego towaru lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru i zawartości przesyłki, Klient powinien sporządzić w obecności kuriera Protokół Szkodowy, który powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia, a także opis uszkodzeń i braków.. zaginięcia towaru w transporcie drogowym.Protokoły szkody Fedex i DHL.. UL. OSMA ŃSKA 2 , 02-823 WARSZAWA Strony 1 z 1 Obowiązuje od: 05.09.2013 Nr/wersja: FSJ-7.4.5.1 Wydane przez: Dział Obsługi Klienta PROTOKÓŁ SZKODOWY do przesyłki nr Nr dokumentu: Dzień Miesiąc Rok Data sporządzenia protokołu: .. Szczegółowe zasady wnoszenia reklamacji zawarte są w Regulaminach / Warunkach DPD Polska Sp.. ZAŁĄCZNIKI: W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzenia fizycznego, ubytku lub zaginięcia, brak załączenia poniższych dokumentów może spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania..

protokół szkodowy (oryginał / kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*)PROTOKÓŁ SZKODOWY do przesyłki nr .

Informacje wpisane na protokole oraz data mogą mieć wpływ na decyzję o uznaniu reklamacji.. spowodować pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.. Sprawdź przesyłkę.PRZEWOŹNIK: DHL EXPRESS (POLAND) SP.. Strony 1 z 1 Obowiązuje od: 10.08.2018 Nr/wersja: .DHL Express zastrzega sobie prawo żądania innych dokumentów związanych z wysokością roszczenia.. Z O.O. Wirażowa 37, 02-158 WARSZAWA.. godz. :PROTOKÓŁ SZKODOWY / DAMAGE REPORT.. Poniżej znajdują się protokoły, które trzeba nie zwłocznie wypełnić, po zauważeniu uszkodzenia paczki, w momencie dostarczenia jej przez kuriera.PRZEWOŹNIK: DHL EXPRESS (POLAND) SP.. Pomoc i wsparcie.. W przypadku szkody niejawnej - można wezwać kuriera do spisania protokołu, nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od doręczenia przesyłki.Na tym protokół zakończono, podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują : osoba, na żądanie której sporządzono protokół szkodowy, jednostka DHL EXPRESS doręczająca przesyłkę: Miejsce na hologram Strony 1 z 1 Czytelny podpis i pieczęć osoby upoważnionej ze strony DHL: Obowiązuje od: 05.09.2013 Wydane .protokół szkodowy (egzemplarz należący do poszkodowanego) Czas rozpatrzenia reklamacji przesyłki międzynarodowej: 10 dni roboczych.. Usługi.. PRZEWOŹNIK: DHL EXPRESS (POLAND) SP.. UL. OSMA ŃSKA 2 , 02-823 WARSZAWA Strona 2 z 3 Obowiązuje od: 31.08.2010 Nr/wersja: FSJ - 7.4.5.1 / 4 Wydane przez: Dział Obsługi Klienta 11..

protokół szkodowy (oryginał / kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*)UWAGA: Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.

Z DNIA .. done zadbaj o poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza, opisz nawet nieznaczne uszkodzenia done dokument powinien być sporządzony w dwóch jednakowych egzemplarzach, z których jeden .. Stwierdzam zgodność raportu ze stanem faktycznym.. UL. OSMAŃSKA 2 , 02-823 WARSZAWA.. Baza wiedzy Poradnik wysyłkowy Wiedza celna Wsparcie techniczne Dokumenty Kontakt.. Usługi transportowe i celne E-commerce DHL Medical Express Punkty DHL Servicepoint Zielona logistyka Oferta dla firm.. OSMAÑSKA2, 02-823 WARSZAWA PROTOKÓE SZKODOWY do przesyH

4) Protokół szkodowy podpisany przez obie strony umowy przewozu, tj. odbiorcę przesyłki i przedstawiciela DHL Express (wymagana forma dokumentu: oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną).PRZEWOŹNIK: DHL EXPRESS (POLAND) SP.

Wyceń i wyślij.. PRZEWOŹNIK: DHL EXPRESS (POLAND) SP..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt