Protokół z posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego

Pobierz

Przedstawiciele instytucji nie mogących wziąć udziału w posiedzeniu usprawiedliwili nieobecność.. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego, analizując treść wniosku zwołuje posiedzenie zespołu, bądź powołuje grupę roboczą.PROFILAKTYKI NIGDY DOSYĆ - SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM SŁUŻBY MALTAŃSKIEJ; ODBLASKOWA SZKOŁA MEDIALNIE - AUDYCJE RADIOWE "Trzeba chodzić z odblaskami, by nie zginąć pod kołami" - podsumowanie konkursu "Odblaskowa szkoła".. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Oświęcim.. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grojcu odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie .6) protokół z każdego posiedzenia Zespołu przechowywany jest w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach.. 1 i 2 jest gromadzona w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół, którego wzór określa załącznik nr 1. z o.o. Odział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Oświęcimiu; EDUKACJA .. Podstawowa w Porębie Wielkiej Szkoła Podstawowa w Rajsku Szkoła Podstawowa we Włosienicy Szkoła Podstawowa w Zaborzu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach .PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA.. Każdy z Członków Zespołu ma prawo zgłaszania do Przewodniczącego pisemnych uwag do protokołu w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu;Zawiadomienie o posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego: Jest kierowane imiennie do członków Zespołu i zaproszonych osób..

Protokół - sprawozdanie z przebiegu posiedzenia.

załączonej listy).. 9 grudnia 2019r.. 17 marca br. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.. Z uwagi na epidemię COVID-19 spotkanie miało formę on-line.. Integralną częścią protokołu są lista obecności na posiedzeniu członków Zespołu Interdyscyplinarnego i uchwały przyjęte przezZespół Interdyscyplinarny na posiedzeniu: 1) dokonuje analizy sytuacji rodzinnej osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i wypełnia formularz "Niebieska Karta - C", w obecności tej osoby a także w przypadku jej niestawiennictwa.Zespołu Interdyscyplinarnego ds. osób.. Protokół posiedzenia grupy roboczej w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. z o.o. Odział Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Oświęcimiu; EDUKACJA .. Podstawowa w Porębie Wielkiej Szkoła Podstawowa w Rajsku Szkoła Podstawowa we Włosienicy Szkoła Podstawowa w Zaborzu Zespół Szkolno-Przedszkolny w Harmężach .Pisemny wniosek o zwołanie posiedzenia składa się do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego..

§ 20 Protokół z posiedzenia Zespołu jest dostępny w siedzibie Zespołu.

Otwarcie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacjia) Protokół z posiedzenia Zespołu - dokument potwierdzający posiedzenie Zespołu, którego integralną częścią jest lista obecności.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Poznaniu z dnia 27 lutego 2014r.. 11 lutego br. w siedzibie tutejszego Ośrodka odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminy Oświęcim.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA.. Wszelkie dane osobowe zawarte w powyższym dokumencie to fikcja.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA.. 2017 - Rokiem Artura Grottgera; Artur Grottger w Porębie Wielkiej8.. z dnia 3 czerwca 2020r.. ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego - Pani Anna Chojnacka przywitała przybyłych gości.W spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyło 16 osób.. Spotkanie zakończyła Pani Anna Chojnacka- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.. z dnia 9 grudnia 2019r.. Z posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego sporządzony jest protokół, który powinien zawierać w szczególności: 1) datę, miejsce i czas trwania posiedzenia, 2) imiona i nazwiska członków Zespołu Interdyscyplinarnego obecnych na posiedzeniu,a) Protokół z posiedzenia Zespołu - dokument potwierdzający posiedzenie Zespołu, którego integralną częścią jest lista obecności..

Tematyka posiedzenia.

W protokole z pierwszego posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Gnojnie brak jest natomiast wzmianki na temat wyboru przewodniczącego.. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO z dnia 30 marca 2016r.. 28 maja br. odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 3 czerwca 2020r.. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.. W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2, spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 3 czerwca 2020r.. 25 września 2013r.. W spotkaniu wzięło udział 16 osób.. W związku z .Zakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp.. ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.. Lista .PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W IGOŁOMI - WAWRZEŃCZYCACH ODBYTEGO W DNIU 25 stycznia 2013 roku W dniu 25 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Igołomi - Wawrzeńczycach ( obecni wg.. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO z dnia 25 września 2013r.. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w Gminie Oświęcim.. Przybyłych gości przywitała pani Anna Chojnacka - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego.działania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych..

§ 19 Do protokołu z posiedzenia Zespołu dołącza się listę obecności członków Zespołu uczestniczących w posiedzeniu.

Osoby nie mogące uczestniczyć w spotkaniu usprawiedliwiły nieobecność.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO z dnia 3 czerwca 2020r.. ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO.. Dokumentacja, o której mowa w pkt.. odbyło się trzecie spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego.Protokoły z posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016r.. 1 i 2 jest gromadzona w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.Uchwałę podpisuje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego.. Osoby nie mogące uczestniczyć w spotkaniu usprawiedliwiły nieobecność.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA .. Regulamin strony otrzymają drogą e'mail.. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO z dnia 26 września 2019r.PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO z dnia 17 marca 2021r.. Dokumentacja, o której mowa w pkt.. ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO .. z dnia 11 lutego 2015r.. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie1 Zarządzenie Nr 0142/1/12 Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie określenia wzorów dokumentów, którymi posługiwać będą się w swojej pracy Grupy Robocze, a także określenia regulaminu funkcjonowania Grup Roboczych Na podstawie 4 pkt 2 załącznika do Uchwały Nr XLVI/312/2010 z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania .Wzory dokumentów w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Kostrzynie nad Odrą: 1. wzór wniosku o posiedzeniu Zespołu (załącznik nr 1), 2. wzór listy obecności z posiedzenia członków Zespołu ( załącznik nr 2), 3. wzór protokołu z posiedzenia Zespołu (załącznik nr 3),Protokół z VI Posiedzenia w 2019 roku: 11 czerwca 2019 roku w godzinach 17.00 - 19.30, sala konferencyjna Pawilon Wyspiańskiego, Plac Wszystkich Świętych 2, Kraków Przebieg posiedzenia: 1.. Z nadesłanego przez Gminę wyjaśnienia w dniu 16 marca 2012 r. wynika, iż naZakład Komunalny Gminy Oświęcim Sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt